เขียนถึง free hugs campaign ไปที ตอนนี้มาถึงเมืองไทยแล้ว โดยคุณ manik sethisuwan (via (kinda) daily penninguin)

a hug is what we need. :D

2007.02.24