ยอดชมของวีดีโอ free hugs ทะลุล้านห้าไปแล้ว เยี่ยมจริงๆ
ดูแล้วประทับใจจัง เพลง all the same ของ sick puppies ก็เพราะด้วย
(via mk และ iteau)

2006.10.03