ผลงาน typography ชื่อ “for all seasons” ของ andreas müller ซึ่งชนะรางวัล grand prix ของ tokyo tdc (tokyo type directors club) ปี 2005… // ชอบมาก :) กับการใช้ text จาก paragraph ซึ่งเขียนถึงฤดูกาลต่างๆ เปลี่ยนเป็นภาพ แสดงการเคลื่อนไหวของแต่ละฤดู และยังมี interactive ให้เล่นด้วยอีกนิดหน่อย ขนาดแค่ 316kb มีทั้งของ mac และ pc

2006.07.25