วันก่อนไปเจอโฆษณา flashbeer (youtube) ของ carlton draught ซึ่งทำล้อเลียนภาพยนตร์เรื่อง flashdance (เรื่องนี้ผมไม่เคยดู รู้จักแต่เพลง) เพลงที่ใช้ประกอบก็แน่นอน ว่าต้องเป็นเพลง flashdance… what a feeling

ดูเทียบกันสองอันแล้วก็ฮาฮาดี ไปคุ้ยในบูทิวบ์ก็เจออีกหลายเวอร์ชันที่น่าสนใจ มีของ the hughes corporation (อันนี้ทำสวยดี) กับ unknown flashdance (อันนี้ของใครก็ไม่รู้)

flashdance… what a feeling เพลงประกอบจากภาพยนตร์เรื่อง flashdance (1983) ขับร้องโดย irene cara ได้รับรางวัล academy award และ golden globe award ในปี 1984

2006.11.14