ฉบับฉลองครบรอบ 3 ปี (source)
ยอดเยี่ยมจริงจริง …หุ่นกับขาแบบนั้น…

2008.06.12