เห็นภาพ campaign รณรงค์เรื่องมะเร็งปอด ผลงานของ eryk fitkau กับแนวภาพถ่ายที่เรียกว่า creative photography จึงได้ตามไปดูผลงานอื่นที่เว็บ eryk photography ซึ่งมีหลายอันที่ชอบและเคยเห็นมาก่อน แต่เพิ่งรู้ว่าคนนี้เป็นคนถ่าย

a photograph does not speak, it does not smell, it makes no sound, it does not move, it is just a two dimensional piece of paper, but a good photograph can do at least one if not all of the above. (eryk fitkau)

2006.08.16