who will you become?

who will you become?

150 150 *pradt

will I find the light or be swallowed by darkness?
i sense hope, but foresee harm.
will I know the blade, and taste the blood?
i see a figure, i see a shadow…
i see myself.

โอ้ เกม action-rpg สุดยอดอย่าง fable กำลังจะกลับมาแล้ว
ภาคสองจะเป็นเนื้อเรื่องที่โลกเดิม หลังจากเหตุการณ์ใน fable ผ่านไป 500 ปี ซึ่งก็หมายความว่าจะมีสิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ที่ มีวิวัฒนาการมากขึ้นกว่าภาคแรก ระบบการต่อสู้ก็พัฒนาขึ้นให้มีลูกเล่นมากกว่าเดิม และก็จะมีเทคนิคหรือท่าพิเศษ ที่จะใช้ได้เฉพาะในบางพื้นที่ด้วย

ตอนนี้ xbox 360 มีเกมที่ผมอยากเล่นมากสองเกมแล้ว คือ final fantasy xiii และ fable ii
แบบนี้คงไม่ต้องคิดอะไรมาก xbox360 คงเป็นเครื่องเล่นเกมที่ผมต้องซื้อในเร็ววัน…

5 comments
  • พูดถึง xbox แล้วนึกถึงไฟแดง [sick]

  • @eszett
    ไฟแดงเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้ยังไม่ซื้อ xbox 360 [sick]

  • PS3 ซิน้า [hihi]

  • สับสนเลือกไม่ถูก ไปถอย Wii มาก่อน ดีกว่ามิ

  • EscRiBiTioNiSt® 2008.10.27 at 13:02

    ถ้าดูแค่โฆษณา ก็นึกว่าหนังละ [innocent]

Comments are closed.