will I find the light or be swallowed by darkness?
i sense hope, but foresee harm.
will I know the blade, and taste the blood?
i see a figure, i see a shadow…
i see myself.

โอ้ เกม action-rpg สุดยอดอย่าง fable กำลังจะกลับมาแล้ว
ภาคสองจะเป็นเนื้อเรื่องที่โลกเดิม หลังจากเหตุการณ์ใน fable ผ่านไป 500 ปี ซึ่งก็หมายความว่าจะมีสิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ที่ มีวิวัฒนาการมากขึ้นกว่าภาคแรก ระบบการต่อสู้ก็พัฒนาขึ้นให้มีลูกเล่นมากกว่าเดิม และก็จะมีเทคนิคหรือท่าพิเศษ ที่จะใช้ได้เฉพาะในบางพื้นที่ด้วย

ตอนนี้ xbox 360 มีเกมที่ผมอยากเล่นมากสองเกมแล้ว คือ final fantasy xiii และ fable ii
แบบนี้คงไม่ต้องคิดอะไรมาก xbox360 คงเป็นเครื่องเล่นเกมที่ผมต้องซื้อในเร็ววัน…

2008.10.21