เด็กเจ็ด?! [surprise] [surprise]

เข้าไปอ่านใน enneagram thailand จะเหมือนไสยศาสตร์ลี้ลับ
ขอแนะนำให้อ่าน ของคุณดีดี้ ที่เขียนเรื่องเอนเนียแกรม จะได้ใจความกว่าอย่างมาก

ใครอยากลองทดสอบก็เชิญได้ที่ enneagram personality test
หากมีคำศัพท์คำใด ที่แปลไม่ออก dict.longdo ช่วยท่านได้ครับ
ป.ล. เขาแนะว่าให้ทำซ้ำซ้ำกัน และถ้าได้ผลใกล้เคียงกันหลายครั้ง ก็จะยิ่งตรง

enneagram of personality is a particular application of the enneagram figure in connection with personality and character issues. according theory, the points of the enneagram figure indicate a number of ways in which nine principal ego-archetypal forms or types of human personality are psychologically connected.

2007.10.15