เลิกผูกนาฬิกามานานมาก แต่อยากได้เรือนนี้!!! dictator watch จาก nixon

2006.11.11