นอนดูซีซันสองจนจบ desperate housewives (สมาคมแม่บ่้านหัวใจเปลี่ยว) มีความลับผุดขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆ การเดินเรื่องยังคงคล้ายซีซันแรก ตรงที่สนุกตอนแรก หนืดช่วงกลาง แล้วมาลุ้นอีกทีตอนท้าย (ตอนที่ 19-24) เรื่องต่อไปคิดว่าจะไปจิ๊กคุกแตกมาดู

2007.01.03