เห็น ตัวอย่างโฆษณา ของ desperate housewives season 3 แล้ว รู้สึกโดนกระตุ้นต่อมอารมณ์อยากดูอย่างแรง แต่คงต้องไปหาซีซั่น 2 มาดูก่อน [lol]

2006.09.08