จอใหม่มาส่งแล้ว DELL 1707FP Ultrasharp เท่าที่นั่งเช็คดูไม่มี bad pixel :) มี analog และ digital input พร้อม usb อีก 4 ports ตัวจอสามารถหมุนซ้ายขวา ก้มเงย และปรับระดับความสูงได้ นอกจากนี้ ยังหมุนจอเพื่อแสดงผล ได้ทั้ง portrait และ landscape mode มีข้อเสียคือ ค่า contrast สว่างเกินไป แสดงผลสีดำได้ไม่สนิท เมื่อเทียบกับ SONY SDM-HS75

2006.06.24