ในที่สุด คนทั่วไปก็ สามารถมีดาวเทียมส่วนตัวได้แล้ว เอื๊อกๆ ด้วย cubesat ที่มีขนาดเพียง 10 x 10 x 10 เซนติเมตร น้ำหนักรวม 1 กิโลกรัม ซึ่งเป็นผลงานของ stanford university และ california polytechnic state university

โดยปกติแล้วดาวเทียมขนาดปกติที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ต้องใช้เงินประมาณ 150 – 200 ล้านเหรียญในการสร้างและอีก 100 ล้านเหรียญสำหรับการปล่อยออกไปนอกชั้นบรรยากาศ แต่ cubesat program จะใช้เงินประมาณ 40,000 เหรียญ สำหรับตัวดาวเทียม และทางมหาวิทยาลัยจะเก็บเงินอีก 40,000 เหรียญ สำหรับการปล่อยออกไปลอยอยู่นอกโลก แถวชั้นบรรยากาศระดับล่าง ที่ความสูงประมาณ 240 ถึง 360 ไมล์จากโลก :o

ราคาระดับนี้ก็คงไม่ต้องไปเปรียบเทียบความสามารถอะไร กับระดับยักษ์หรอกครับ อุอุ แต่เขาว่ามันสามารถส่งภาพถ่ายของโลก กลับลงมาได้ แต่อนาคตก็น่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้ อวกาศไม่ใช่ขององค์กรระดับยักษ์แบบรัฐบาลอีกต่อไปแล้ว :) :)

ทางมหาวิทยาลัยก็กำลังเตรียมการส่ง cubesat อีก 3 ก้อน ขึ้นชั้นบรรยากาศในวันที่ 27 กันยายน รวมกับที่ส่งไปแล้วก่อนหน้านี้ ก็จะมี cubesat ทั้งหมด 9 ดวง ลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศ

2005.09.17