รัฐประหาร (coup d’état) การใช้กำลัง เพื่อเปลี่ยนแปลงผู้นำรัฐบาล โดยระบอบการปกครองยังคงเดิม
ปฏิวัติ (revolution) การเปลี่ยนรูปแบบหรือระบอบการปกครองประเทศ จากรูปแบบหนึ่ง ไปสู่อีกรูปแบบอย่างสิ้นเชิง
กบฏ (rebellion) การใช้กำลังความรุนแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงผู้นำรัฐบาล แต่กระทำการไม่สำเร็จ

ผมไม่ชอบการบริหารประเทศ ที่เอาผลประโยชน์ทางธุรกิจ (ของตัวเอง) มาปนมั่วกับการปกครอง
ผมไม่ชอบการล้มล้างระบบ แต่บางทีการทำอะไรบางอย่าง เพื่อเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ ไม่ว่าจะดีขึ้นหรือเลวลง อาจจะดีกว่าการปล่อยวางให้มันเน่าไปเรื่อย…

edited:
19sep.org เกิดมาใหม่ ไวมากๆ [sick]
อ่านสรุปเหตุการณ์ 19 กันยายน 2549 ได้ที่ รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549

2006.09.20