เหอเหอ ผ่านไปผ่านมาทุกวัน ไม่ยักสังเกตป้ายนี้ อ่านผ่านๆเหมือนโครงการพิเศษ มีงบกลางด้วย ทุกวันตอนเย็นจะมีเด็ก มาเตะบอลหรือเล่นเสก็ตบอร์ดกัน มาวันนี้เหลือบไปทางขวา เห็นอีกป้าย
โอ ใช้งบกลางแต่เป็นที่ส่วนบุคคลวุ้ย ว่าแต่ “บุกลุก” นี่ภาษาชาติไหนกันนะ มีความหมายว่าอย่างไร ต้องการให้ฮา หรือว่าเป็นดั้งเดิม? ครั้งเดียวไม่พอ ยังมี “กะทำ” ซึ่งเป็นภาษาไทย”โบราณ” ปัจจุบันไม่มีใครใช้กันแล้ว…

หมายเหตุ:
กระทำ (กริยา) มีความหมายว่า ทำ, จัดแจง, ปรุงขึ้น, สร้างขึ้น.
บุกรุก (กริยา) มีความหมายว่า ล่วงล้ำเข้าไปในเขตที่หวงห้าม, ชื่อความผิดอาญา

2007.03.04