เอื๊อก เล่นทั้งวัน งานการไม่ได้ทำ civilization iv เล่นตั้งแต่คืนวันศุกร์ถึงตีสอง วันเสาร์ก็เล่นอีก วันนี้ก็เล่นอีก [sick]

2006.02.19