โทรศัพท์มือถือจาก casiogz’one type-r กันกระแทก กันน้ำ กันลม มีนาฬิกาจับเวลา มีเข็มทิศ มีตารางข้อมูล มีกล้องถ่ายรูป น่าเอามาใช้ แต่ตอนนี้คงออกในญี่ปุ่นในระบบ cdma เท่านั้น

gz’one. another dream cell of mine. casio plans to release this cool cellphone in japan. it will come with three color of of choices for the faceplate with replacable protective tip. it has everything most of people would ever wanted; water resistant, shock resistant, camera, stopwatch, and a digital compass! (i believe it won’t work without battery though, but it’s nice to have one) this cellphone probably will be released in cdma network only, damn. // and gz’one website looks really cool.

2005.07.06