เพิ่งสังเกตเห็น banner น่ารัก ด้านล่างของ admin panel ใน wp2.0 :) (หรือมันมีมาตั้งนานแล้ว? [sick] )

Browse Happy logo
 
internet explorer can make your computer unsafe.
why not switch to a browser that’s more secure?

2006.01.08