กัซโผล่มาตึ๋งหนึ่ง ดูง่อยกระรอกมาก
เอลฟ์ที่ตามกัซไม่สามารถกลับร่างที่สวยงามได้แล้ว ตัวกลม ๆ พอง ๆ ตลอดกาล
กรีฟิสเมพเกินไปแล้ว…
50 บาท!

2009.01.20