บัตรราคา 7,500 บาท [sick] [sick] [sick] น่ากลัวเหลือเกิน

2007.06.03