มี america’s next top model แล้วก็มี america’s most smartest model! (ฮา)
ต่อไปจะมีอะไรอีกนะ เอื๊อกๆ ไม่เคยดูสักอัน [twisted]

2007.10.07