และแล้วในที่สุดมันก็มาถึง จดหมายแจ้งเปลี่ยนแปลงบ้านเลขที่ จากกรุงเทพมหานครปรับปรุงหมายเลขประจำบ้านจากเดิมเป็นระบบหมู่ มาเป็นระบบซอย จากเลขที่ 210/245 ก็กลายเป็นเลขที่ 230 โดยอาศัยอำนาจตามข้อ 38 แห่งระเบียบสำนักทะเบียนกลาง (แต่ไม่บอกว่าไอ้ข้อ 38 เนี่ยมันมีใจความว่าอย่างไร งี้อ้างข้อที่ 75412 ก็ได้มั้ง) ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 // ทำไปทำไมเนี่ย… ของแบบนี้น่าจะคิดได้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับ ไม่ใช่ใช้แล้วค่อยมาเปลี่ยนทีหลัง ทำให้ผู้คนสับสนวุ่นวาย นอกจากจะต้องเดินทางไปแก้ไขสมุดทะเบียนที่เขตแล้ว ต้องไปแจ้งพวกบริษัทต่างๆที่เราใช้บริการอีกด้วย

แม้ตามข่าวบอกว่า สำนัก งานเขตมีหนังสือจะแจ้งถึงหน่วยงานสาธารณูปโภคทั้งหลาย เช่น การประปา การไฟฟ้า บริษัท ทศท คอร์เปอร์เรชั่นถึงการเปลี่ยนบ้านเลขที่ด้วย เพื่อหน่วยงานเหล่านี้จะได้นำข้อมูลไปใช้เปลี่ยนแปลงการส่งจดหมาย บิลเก็บเงินรายเดือนแก่ลูกค้าด้วย รวมทั้งแจ้งให้ บ.ไปรษณีย์ ไทยด้วยเพื่อจะได้จัดระบบรองรับการนำจดหมาย และพัสดุภัณฑ์ส่งไปยังปลายทางได้ อย่างถูกต้อง…

แต่ในความจริงแล้วมันเป็นไปได้แค่ไหนกัน ขนาดเลขที่บ้านเดิมยังส่งถึงบ้างไม่ถึงบ้าง แล้วนี่มีเลขใหม่ แล้วก็ต้องแปะเลขเก่ากับเลขใหม่คู่กันไป (ฟังดูต๊องๆ) // เฮ้อ ว่างกันมากใช่ไหมเนี่ย ไม่รู้จะเอางบประมาณไปทำอะไรดี เอาไปซื้อกระดาษมาพิมพ์แจ้งเปลี่ยนเลขที่บ้านดีกั่ว [evil]

2005.07.24