absolut ร่วมกับ lomography ได้เปิดให้คนส่งภาพ lomography ไปร่วมสนุกได้ที่ absolut lomo โดยภาพควรถ่ายด้วยกล้องโลโม มีขนาด 1536 pixel ตามแนวตั้งหรือแนวนอน อย่างใดอย่างหนึ่ง และทำตามกฏ 10 golden rules of lomography (สำหรับผู้ที่ไม่รู้จักโลโม ก็สามารถไปอ่านข้อมูลภาษาไทย เกี่ยวกับโลโมกราฟฟี ได้ที่ lomothai)

หมดเขตส่งภาพวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2007 ภาพที่ผ่านการคัดเลือก จะได้ไปแปะแสดงใน stockholm
ทุกๆเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงมีนาคม ’07 จะมีการคัดเลือกผู้ชนะสูงสุดเดือนละคน ซึ่งจะได้รางวัลเป็นทริปสำหรับ 2 ท่าน ไปชมงาน world congress lomography 2007 ที่ลอนดอน… รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้ที่ lomography/absolut

2006.12.24