ลองทดสอบถ่ายรูป ส่วน object ก็เดินหาเอาแถวรอบบ้าน แล้วก็ลองถ่ายพวก text ดูด้วย เผื่อเอาไว้ใช้งานในอนาคต [twisted] ทดสอบการใช้ macro :) ทุกภาพ ยังไม่ได้ปรับสีหรือแสงแต่อย่างใด เพียงแค่ resize + crop มาเท่านั้น (กดดูภาพใหญ่)


2006.04.09»