ธนบัตรที่ระลึก ๖๐ ปี

ธนบัตรที่ระลึก ๖๐ ปี

150 150 *pradt

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ร่วมน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ด้วยการจัดพิมพ์ และออกใช้ธนบัตร ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชนิดราคา ๖๐ บาท ๙,๙๙๙,๙๙๙ ฉบับ ซึ่งสามารถ ใช้ชำระหนี้ ได้ตามกฎหมาย ทั้งนี้จะให้จ่ายแลก ในราคาฉบับละ ๑๐๐ บาท พร้อมแผ่นพับ บรรจุธนบัตร โดยรายได้ส่วนต่าง จากมูลค่าธนบัตร จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยไม่หักค่าใช้จ่าย สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถแลกได้ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ สำนักงานสุรวงศ์ สำนักงานภาคเหนือ ที่ จ.เชียงใหม่ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.ขอนแก่น สำนักงานภาคใต้ ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และศูนย์จัดการธนบัตรลำปาง และสาขา ธนาคารพาณิชย์ของไทย ทุกแห่งทั่วประเทศ

3 comments
  • ได้มาแล้วครับ สวยงามมาก
    ปลื้มใจ ๆ

  • จองไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ไปเอาเลย คนแย่งกันเหมือนได้ฟรี [shy]

  • ได้มาแย้ว ไม่ได้จอง พี่ที่ทำงานเดินไปแลกเลย[itongue][itongue]

Comments are closed.