เคยเขียนถึง 300 ไปเมื่อปีที่แล้ว ตอนนี้ก็มีภาพเพิ่มมาอีก เพราะหนังใกล้เข้าแล้ว วันที่ 9 เดือนมีนาคมนี้ ไปดูภาพได้ที่ gallery หนังอลังแบบนี้ ไทยต้องเข้าก่อนอเมริกาหนึ่งวันเช่นเคย… น่าดูมาก
ป.ล. the queen ก็เข้าฉายไทยวันเดัยวกันหรอเนี่ย [surprise] โอว!

2007.02.08