มีเพื่อนส่งมาให้เล่น ถ่ายรูปตัวเองในเว็บ 25shots ถ่ายดูแล้วก็ฮาฮาดีวุ้ย
ใครมี web camera ก็ลองไปเล่นดูเองละกันครับ [twisted]

2006.09.21